Relacja z uroczystej inauguracji roku akademickiego

W dniu 1 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na naszym Wydziale. 

W ceremonii, wraz z Władzami Wydziału, Pracownikami i Studentami, wzięli udział:

 • prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, Prorektor ds. Studiów PW, 
 • prof. dr hab. inż. Marek Henczka, Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, 
 • dr hab. inż. Krzysztof Perlicki prof. PW, Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, 
 • dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Inżynierii Lądowej PW, 
 • dr hab. inż. Konrad Lewczuk, prof. PW, Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Transportu, Przewodniczący RDN Inżynieria Lądowa i Transport, 
 • prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell, Przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, 
 • arch. Marta Sękulska-Wrońska Prezes Oddziału Warszawskiego SARP, 
 • dr inż. arch. Tomasz Majda, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, 
 • arch. Marcin Świetlik Prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich, 
 • mgr inż. arch. Jan Chwedczuk, Wiceprezes ds. Edukacji OW SARP.

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski przesłał list skierowany do Społeczności Wydziału.

Prorektor dr hab. inż. arch. Jan Słyk w swoim wystąpieniu wskazał na możliwości rozwoju młodych adeptów architektury w perspektywie współpracy międzynarodowej i interdyscyplinarnych zajęć w Politechnice Warszawskiej.  Dziekan dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski opowiedział o kształceniu architektów w kontekście nowych, niekiedy nieoczekiwanych, wyzwań współczesnego świata - kryzysu klimatycznego, wojny w Ukrainie, kryzysu uchodźczego. 

Istotną częścią ceremonii była immatrykulacja nowo przyjętych studentów, którzy uroczyście złożyli Ślubowanie Akademickie.Wykład inauguracyjny pt. „Techniki informacyjne w architekturze – cyfrowe narzędzia czy nowa kultura projektowania?” wygłosił prof. dr inż. arch. Jerzy Wojtowicz.Miłym zakończeniem dnia był piknik, zorganizowany przez Wydziałową Radę Samorządu.

Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali Nagrodę Rektora:

Pracownicy Badawczo-Dydaktyczni i Dydaktyczni WAPW

 • dr inż. arch. Piotr Kilanowski
 • dr inż. arch. Wojciech Wółkowski
 • prof. dr hab. inż. Hanna Michalak
 • dr inż. Paweł Przybysz
 • dr inż. Piotr Pachowski
 • dr inż. arch. Marcin Górski
 • dr inż. arch. Anna Cudny
 • dr inż. arch. Artur Filip
 • dr inż. arch. Jerzy Górski
 • mgr inż. arch. Marek Kołłątaj
 • dr inż. arch. Anna Nowak
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Rokicki
 • dr inż. Ireneusz Cała
 • dr inż. arch. Monika Neff
 • dr inż. Paweł Przybysz
 • dr inż. arch. Anna Tofiluk
 • dr inż. arch. Alicja Szmelter
 • dr Iwona Szustakiewicz
 • dr inż. arch. Anna Wagner

Studenci i Doktoranci WAPW

 • inż. arch. Marianna Golińska
 • stud. Mateusz Krzyżanowski
 • mgr inż. arch. Anna Jachimowicz
 • mgr inż. arch. Anna Szalwa

Gratulujemy także nagrodzonym Nagrodą Dziekana WAPW:

 • Piotr Bansiak
 • Filip Chołodowski
 • Karolina Pajchel
 • Marianna Golińska
 • Renata Keller
 • Krzysztof Żak
 • Julia Paszkot
 • Klementyna Synkiewicz
 • Mateusz Krzyżanowski

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości, a Studentom i Nauczycielom akademickim życzymy wielu sukcesów edukacyjnych i naukowych.