Relacja z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023/2024

W dniu 2 października 2023 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na naszym Wydziale. Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej i podsumowania uroczystości. 

W ceremonii, wraz z Władzami Wydziału, Pracownikami i Studentami, wzięli udział:

 • prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej
 • dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. PW, Prodziekan ds. Organziacji i Nauki Wydziału Geodezji i Kartografii
 • dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, Prodziekan ds. Studenckich Wydział Geodezji i Kartografii
 • dr hab. inż. Konrad Lewczuk, prof. PW, Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Transportu
 • dr inż. arch. Agnieszka Sychowicz-Burska, Zastępca Kierownika Działu Inwestycji i Remontów Politechniki Warszawskiej 
 • prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell, Przewodniczący Prezydium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN
 • Karolina Zdrodowska, Dyrektor Koordynator w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy
 • prof. dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, Dyrektor Narodowego Instytut Architektury i Urbanistyki
 • Piotr Glegoła, Wiceprzewodnizcący MOIA Krajowej Rady Izby Architektów
 • arch. Magda Bieńkuńska, Prezydium Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów
 • dr inż. arch. Jerzy Grochulski, prof. PW, Pierwszy Wiceprezes SARP, Wiceprezes ds. Zagranicznych
 • arch. Jan Chwedczuk, Wiceprezes OW SARP ds. Edukacji
 • arch. Maria Sołtys, Pełnomocnik Zarządu OW SARP ds. Dziedzictwa
 • dr inż. arch. Tomasz Majda, Prezes TUP
 • arch. Marcin Świetlik, Prezes Oddziału Warszawskiego TUP 
 • Marek Zdziebłowski, Prezes PWB Media, wydawca "Buildera"
 • Józef Kostrzewski, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Betonu
 • Wojciech Caruk, Prezes Zarządu PFR Nieruchomości
 • Mateusz Potempski, Prezes Stowarzyszenia Akademickiego WAPW

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski przesłał list skierowany do Społeczności Wydziału.

 

Istotną częścią ceremonii była immatrykulacja nowo przyjętych studentów, którzy uroczyście złożyli Ślubowanie Akademickie. 

 

 Wykład inauguracyjny pt. „Trzy słowa o drodze” wygłosił prof. dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach. 

 

Pracownicy WAPW nagrodzeni Nagrodami Rektora:

 • dr Iwona Szustakiewicz
 • dr inż. arch. Alicja Szmelter
 • dr inż. arch. Anna Tofiluk
 • dr inż. arch. Anna Stefańska
 • dr inż. arch. Magdalena Grochulska-Salak
 • dr inż. arch. Mateusz Płoszaj-Mazurek
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW
 • dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska
 • mgr inż. arch. Michał Purski

Doktoranci i studenci, którzy otrzymali Nagrody Rektora:

 • mgr inż. Anna Jachimowicz
 • mgr sztuki Anna Szalwa
 • Filip Chołodowski
 • mgr inż. Ewa Kuhnert

Nagroda Dziekana WAPW:

 • Filip Chołodowski
 • Jan Królikowski
 • Jakub Paklepa
 • Agata Walczykowska
 • Maciej Orłowski
 • Karolina Pajchel

 

Na koniec uroczystości został odśpiewany Gaudeamus w wykonaniu chóru złożonego z pracowników wydziału. Po uroczystości pierwszoroczni studenci mieli okazję wpisać się do Księgi Pamiątkowej WAPW. 

 

Miłym zakończeniem dnia był piknik z grillem i muzyką na żywo na dziedzińcu WAPW, zorganizowany przez Wydziałową Radę Samorządu.