Reprezentacja naszego Wydziału w Radzie Klimatycznej UN Global Compact Network

fot. UN Global Compact Network

23.10.2021 r. powołana została Rada Klimatyczna przy UN Global Compact Network Poland. Rada stanowi ciało doradcze i merytoryczne, dostarczające ekspertyz w ramach programów prowadzonych w UN Global Compact Network Poland. Jest ona również źródłem sprawdzonej wiedzy naukowej. Rada składa się z 30 naukowców z całej Polski. Wśród 30 członków rady znalazła się prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska (Wydział Architektury) reprezentując Politechnikę Warszawską wraz z dr inż. Piotrem Bartkiewiczem, prof. uczelni.

Rada Klimatyczna ma zajmować się utworzeniem naukowych podstaw dla nauczania dla zagadnień związanych z kryzysem klimatycznym na wszystkich poziomach edukacji. W tym sprawdzenia i wyselekcjonowania tych opracowań które można wskazać jako podstawę merytoryczną dla celów edukacji. Informacje na ten temat były omawiane i prezentowane na 39. posiedzeniu Senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu 26.10.2021. Rada ma współpracować z Ministerstwem Klimatu w bieżących zagadnieniach.