Serdeczne gratulacje dla Marka Kaszewskiego za I miejsce Nagrody im. Jerzego Regulskiego

Dwa tygodnie temu na z Gali Nagrody im. Jerzego Regulskiego, nagrodę za swój dyplom odebrał Marek Kaszewski , pracownik naszego Wydziału w Katedrze Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej. Pandemia opóźniła wręczenie nagrody ale w końcu jest. Serdecznie gratulujemy!!!

Mgr inż. arch. Marek Kaszewski otrzymał nagrodę za pracę p.t. "Więcej niż mieszkanie – zrównoważone budownictwo mieszkaniowe, a potrzeby społeczne. Projekt modelowego zespołu urbanistycznego w Bydgoszczy."

Uzasadnienie prof. Magdaleny Staniszkis : „Projekt w kompleksowy sposób reprezentuje kształtowanie przestrzeni miejskiej, oparte o analizę stanu współczesnej wiedzy, przyjaznej lokalnej społeczności i równocześnie wnoszącej wartości o znaczeniu ogólnomiejskim”.