Serdeczne gratulacje dla Piotra Hardeckiego za II nagrodę w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich

Serdeczne gratulacje dla Piotra Hardeckiego - prowadzącego zajęcia na naszym Wydziale! Rewitalizacja Parku Podzamcze w Łęcznej, której jest współautorem, otrzymała II nagrodę w rozstrzygniętym niedawno konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce 2020 w kategorii "Zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni"

Autorzy:Architektura krajobrazu: arch. kraj. Beata Kańska - Kanska Biuro Projektowe Beata Kańska; arch. kraj. Milena Gawąd - Argo Atelier Milena Gawąd

Architektura: Piotr Hardecki - Piotr Hardecki Architekt

II Nagrodę przyznano za rewitalizację dawnego założenia dworsko parkowego, zwanego Parkiem Podzamcze, w szczególności za odtworzenie kwaterowego ogrodu włoskiego oraz dziewiętnastowiecznego parku romantycznego. Kapituła Konkursu doceniła staranną odbudowę historycznych układów kompozycyjnych z jednoczesnym przystosowaniem do współczesnych potrzeb użytkowników, dobór gatunkowy roślin oraz różnorodność funkcjonalną wprowadzoną na terenie parkowym. Dawne Podzamcze przekształcono w salon miasta o starannym zagospodarowaniu, interesującym układzie przestrzennym, wysokim stopniu bezpieczeństwa oraz dużej aktywności społecznej.

Więcej informacji na stronie: https://www.tup.org.pl/
Organizatorzy konkursu:Towarzystwo Urbanistów PolskichZwiązek Miast Polskich