Serdeczne gratulacje dla Zofii Jemioło za otrzymanie nagrody za dyplom inżynierski obroniony na WAPW w roku 2022

Nagroda przyznana została przez organizacje architektoniczną Faith & Form 2022 w USA w kategorii Student Work.

Ta kaplica na terenie Pruszkowskiego Zespołu Zdrowia Psychicznego odzwierciedla historię okolicy oraz potrzeby pacjentów i mieszkańców szpitala. Przestrzeń skupia się wokół obiektów sakralnych, z wartościami symbolicznymi i duchowymi, które niosą. Położona w strefie ochrony konserwatorskiej kaplica jest ogólnodostępna i pełni funkcję parku. Obiekt sakralny został podzielony na trzy strefy, z których każda ma inne znaczenie. Mur kaplicy otacza ogród, kaplica pośrodku. Krzyż ustawiony na osi widoczny jest przy wejściu do budynku oraz od strony wnętrza kaplicy na tle zieleni. Korytarz prowadzi do pomieszczeń technicznych i przestrzeni do użytku wspólnotowego, ale jego główną funkcją jest poprowadzenie zwiedzającego do kaplicy i symbolicznych ikon. Został zaprojektowany jako obwód zamknięty, dzięki czemu odwiedzający podążają
ciągłą ścieżką.

Autorka

Zofia Jemioło

Promotorka

dr hab. inż. arch. Anna Wierzbicka, prof. PW

Konsultanci

dr inż. arch. Tomasz Trzupek, grafika

mgr inż. arch. Anna Jóźwik, budownictwo

dr inż. arch. krajobrazu Kinga Zinowiec-Cieplik

Mateusz Środoń, teologia

Więcej informacji: https://sacredplaces.org/2022-faith-form-award-chapel-in-mental-hospital-complex