Serdeczne gratulacje dla studentów naszego Wydziału za zajęcia miejsca w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich

W dniu 26 stycznia 2023 r. Sąd Konkursowy, obradujący pod przewodnictwem dr hab. Łukasza Mikuły, prezesa TUP oddział w Poznaniu, przyznał: I nagrodę, II nagrodę, III nagrodę oraz dwa równorzędne wyróżnienia.

Serdeczne gratulacje za zajęcie II miejsca dla zespołu składającego się ze studentów naszego Wydziału: Aleksandra Kijek i Jan LorencWręczenie nagród odbyło się w dniu 2 lutego 2023 r. podczas konferencji XV Dzień Urbanisty, organizowanej w ramach Targów „Budma 2023”.Szczegóły wraz z uzasadnieniami dostępne są na stronie:http://tup.poznan.pl/.../STUDENCKI-KONKURS-NA-KONCEPCJe...