Serdecznie gratulujemy! Głowna nagroda w konkursie Przestrzeń Wspólna Jest Wartością dla Łukasza Dmowskiego

Nagrodzeni w konkursie (fot. K. Rodziewicz/NIAiU)

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym w konkursie Przestrzeń Wspólna Jest Wartością. Główna nagroda trafiła do Łukasza Dmowskiego, absolwenta naszego Wydziału.

W II edycji konkursu Przestrzeń wspólna jest wartością jury pod przewodnictwem Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Profesora PŁ, Bolesława Stelmacha, w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Grochulski, inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule, w kategorii projektowa praca magisterska przyznało główną nagrodę:

I nagroda w wysokości 12 500 zł
Łukasz Dmowski
za pracę pod tytułem
Osiedle wpisane w krajobraz jako próba stworzenia społeczeństwa obywatelskiego i proekologicznego w Polsce
napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Krystyny Solarek na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji o pozostałych nagrodach na stronie: http://niaiu.pl/2019/12/14002/