Solidarni z Ukrainą

Politechnika Warszawska solidaryzuje się z Ukrainą

Politechnika Warszawska solidaryzuje się z Ukrainą

Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim w tej trudnej dla naszego sąsiada chwili. Nic nie uzasadnia agresji militarnej, jaka została przeprowadzona wobec Ukrainy przez Rosję. W Europie, tak doświadczonej przez dramat II wojny światowej, która przyniosła miliony ofiar, zachowanie władz rosyjskich niesie uzasadniony niepokój o przyszłość całego kontynentu.  

Wszyscy pragniemy żyć w pokoju, a jedynym sposobem rozwiązywania konfliktów powinien być dialog – jest to stanowisko, które władze Politechniki Warszawskiej, jej pracownicy oraz studenci i doktoranci chcą wyrazić stanowczo i jednoznacznie. Liczymy, że działania wojenne zostaną jak najszybciej przerwane, zastąpione przez rozmowy i szacunek dla granic państw uznanych przez społeczność międzynarodową.

Zdajemy sobie sprawę, że to trudny czas dla nas wszystkich. Dlatego Politechnika Warszawska zapewnia pomoc psychologiczną dla tych członków naszej społeczności akademickiej, których obecne wydarzenia napawają obawą i lękiem. Rozważamy również wprowadzenie narzędzi, które mogą pomóc studentom, doktorantom i pracownikom naszej Uczelni pochodzącym z Ukrainy. W razie potrzeby będą one uruchamiane, tak by mogli oni kontynuować swoją naukę i pracę w Politechnice Warszawskiej. 

https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Solidarni-z-Ukraina