Specjalność A3 – ARCHITEKTURA TECHNOLOGII I STRUKTURY – KONTEKSTU I ZNACZENIA

W imieniu prof. Anny Marii Wierzbickiej i całego zespołu prowadzących zapraszamy na prezentację specjalności. Ze względu na zmianę nazwy specjalności - A3 z „Architektura Technologii i Struktury” na A3 – „Architektura Kontekstu i Znaczenia” oraz zawartość merytoryczną programu zachęcamy do wzięcia udziału w prezentacji.

Prezentacja odbędzie się w dwóch terminach: w piątek (03.12.2021) i w poniedziałek (06.12.2021) o godz. 17.00 za pośrednictwem MT.

W ramach specjalności proponujemy wzbogacenie analizy naukowej "architektury" o ujęcie na płaszczyźnie praktyki architektonicznej, konserwatyzmu Rogera Scrutona i jego kategoryzacji sztuki i architektury w ramach kultury. Można wtedy traktować ją jako sztukę opartą o integrację obiektywnej, wielodyscyplinarnej współczesnej "technologii" i odpowiadającej jej "struktury" funkcjonalno-przestrzennej z nieobiektywnym, ale w tym przedziale architektury przymusem stosowania "znaczenia". Takie widzenie architektury jest zgodne z rosnącymi w miarę wzrostu jakości życia, tendencjami godzenia materii i ducha w architekturze czyli w praktyce integrowania współczesnych możliwości technicznych i znaczenia. Nie jest to związane ze skalą obiektów. Przez analogię do pojęcia "kultury wysokiej", można tu analizować "architekturę wysoką".

Specjalizacja ukierunkowana jest na edukację architektoniczną poprzez rzeczywisty kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Z tego względu zajęcia z projektowania prowadzone są przez praktykujących architektów o wybitnym dorobku twórczym takich jak: arch. Konrad Grabowiecki (BBGK), arch. Maciej Kaufman (Archigrest), arch. Piotr Bujnowski (Bujnowski Architekci), arch. Justyna Dziedziejko (topoScape), Tomasz Saracen (miastostudio), arch. Tomasz Kosma Kwieciński (ATJ Architekci) i profesorów z dziedziny architektury i urbanistyki.

Program zajęć jest stale udoskonalany i modyfikowane. W sem. 2/10 ra. 2021/2021 Zajęcia z Projektowania, Seminarium i Wykład prowadzone będą jako element kompatybilnie. Zespół prowadzących, arch. Konrad Grabowiecki, arch. Maciej Kaufman ( projekt architektoniczny)  to prof. nzw. dr hab. inż arch. Anna Maria Wierzbicka,  prof. zw. dr hab. inż. arch. Konarad Kucza – Kuczyński  dr Kinga Zinowiec - Cieplik  (seminarium, wykłady).

Temat Projektu WUGA / WAWEL UKRYTY - galeria archeologiczna. Zajęcia projektowe zostaną poprowadzone we współpracy z Muzeum na Wawelu. Zadaniem będzie zaprojektowanie budynku galerii reliktów archeologicznych na Dziedzińcu Zewnętrznym Zamku Królewskiego na Wawelu. Proponowane rozwiązanie architektoniczne powinno wyeksponować dla zwiedzających trzy ukryte obiekty wczesnośredniowieczne oraz zdefiniować na nowo Dziedziniec Zewnętrzny Zamku na Wawelu. Seminarium i Wykłady będą częściowo realizowane podczas wyjazdu studialnego do Krakowa.

Zapraszamy wszystkich serdecznie

Zakład Projektowania Architektoniczno–Urbanistycznego

Pracownia Architektury Sakralnej i Monumentalnej

 

Kierownik zakładu: prof. nzw. dr hab. inż arch. Anna Maria Wierzbicka

Prowadzący: prof. nzw. dr hab. inż arch. Anna Maria Wierzbicka,

prof. zw. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza–Kuczyński, arch. Konrad Grabowiecki,

arch. Maciej Kaufman, arch. Justyna Dziedziejko, arch. Piotr Bujnowski, arch. Tomasz Kosma Kwieciński, dr. Kinga Zinowiec-Cieplik, dr. inż. arch. Piotr Trębacz, dr inż. arch. Rafał Mazur, mgr sztuki Marcin Nowicki.

 

x23gc7m – KOD KANAŁU anna.wierzbicka@pw.edu.pl

03.12.2021 PIĄTEK 17.00-18.00 MT – PREZNATACJA I

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeu5nqfAKupHeOjutWhl7WadonTPhxZSjkfKAY8Db3AA1%40thread.tacv2/1637931763259?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%221f8ad51e-7aee-4d8e-a2e3-f4a03b34f8f3%22%7d

 

06.12.2021 PONIEDZIAŁEK 17.00-18.00 MT – PREZENTACJA II

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeu5nqfAKupHeOjutWhl7WadonTPhxZSjkfKAY8Db3AA1%40thread.tacv2/1637931763259?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%221f8ad51e-7aee-4d8e-a2e3-f4a03b34f8f3%22%7d

 

06.12.21021 PONIEDZIAŁEK 9.15-10.00 MT – DYŻUR

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeu5nqfAKupHeOjutWhl7WadonTPhxZSjkfKAY8Db3AA1%40thread.tacv2/1637933374287?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%221f8ad51e-7aee-4d8e-a2e3-f4a03b34f8f3%22%7d