Specjalność AI - prezentacja i harmonogram zapisów

W imieniu prowadzących specjalność AI - Architektura informacyjna zapraszamy osoby studiujące na pierwszym roku studiów magisterskich na prezentację specjalności, która odbędzie się 4 grudnia o godzinie 15:00

Poniżej prezentujemy pełny harmonogram kwalifikacji na specjalność AI:

4 grudnia 2023 godzina 15:00 sala 101 - Spotkanie informacyjne – prezentacja Specjalności AI

Do 8 grudnia 2023 prosimy o przesłanie:

- Portfolio - przygotowane w formie elektronicznej (plik pdf, nazewnictwo: imie_nazwisko_portfolio.pdf), format A4, wielkość pliku do 20MB. W portfolio można zawrzeć zarówno prace związane z dotychczasowym tokiem studiów, jak i wykonane poza nim, w tym również te dokumentujące zainteresowania kandydata.

- List motywacyjny - w formacie pdf (nazewnictwo: imie_nazwisko_list.pdf), tekst powinien zawierać maksymalnie 3600 znaków ze spacjami. Prosimy w liście przekonująco uzasadnić swój wybór.Powyższe materiały prosimy przesłać jako link do plików na adres: krystian.kwiecinski@pw.edu.pl z tematem [Rekrutacja AI]

11 grudnia 2023:

- Rozmowa kwalifikacyjna - o szczegółowym terminie powiadomimy mailowo w odpowiedzi na przesłane portfolio i list motywacyjny. 

Więcej informacji o specjalności na stronie: https://www.arch.pw.edu.pl/.../Specjalnosci-studiow.../AI