Spotkanie poświęcone nowemu Regulaminowi Studiów w Politechnice Warszawskiej

Prodziekan ds. Studiów WAPW dr inż. arch. Krzysztof Koszewski oraz Prodziekan ds. Studenckich WAPW dr Iwona Szustakiewicz wraz z Wydziałową Radą Samorządu WAPW zapraszają na spotkanie poświęcone nowemu Regulaminowi
Studiów w Politechnice Warszawskiej.

Spotkanie odbędzie się 9 października 2019 roku o godz. 18.15 w sali 101