Stanowisko władz Politechniki Warszawskiej w sprawie przewidywanego trybu pracy w semestrze zimowym r. a. 2020/2021

Uwzględniając konieczność zaplanowania aktywności akademickich w Politechnice Warszawskiej z odpowiednim wyprzedzeniem, władze uczelni przedstawiają wstępny plan organizacji pracy w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

W myśl komunikatu zajęcia na naszym Wydziale odbywać się będą w formule stacjonarnej mieszanej (dla pierwszego i drugiego roku studiów jednolitych / inżynierskich oraz pierwszego roku magisterskich) oraz zdalnej mieszanej dla 3 i 4 roku studiów inżynierskich oraz 2 roku studiów magisterskich. Formuła stacjonarna mieszana oznacza, że istotna część zajęć będzie się odbywać na miejscu, formuła zdalna mieszana - że przeważać będą zajęcia on-line. Zajęcia w formule zdalnej mieszanej będziemy starali się kumulować w blokach. Wykłady odbywać się będą zdalnie. Będziemy na bieżąco informować o kolejnych ustaleniach, więcej szczegółów dotyczących organizacji zajęć na naszym Wydziale pojawi się w pierwszych dniach września.

Zapraszamy na główną stronę Politechniki Warszawskiej aby przeczytać najbardziej aktualną wersję informacji: https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Stanowisko-wladz-Politechniki-Warszawskiej-w-sprawie-przewidywanego-trybu-pracy-w-semestrze-zimowym-r.-a.-2020-2021