Staż post-doktorski 2023/2024 Michigan, USA

Politechnika Warszawska wraz z Fundacją Dekaban ogłaszają konkurs na STAŻ POST-DOKTORSKI w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, Michigan, USA.

Czas trwania stażu: 12 miesięcy
Orientacyjny początek stażu: 01.10.2023 (termin rozpoczęcia i realizacja stażu uzależniony od sytuacji pandemicznej w Polsce i USA).

 

Warunki  uczestnictwa:

  • obszar badań naukowych odpowiadający zakresowi działalności badawczej prowadzonej w College of Engineering University of Michigan,
  • stopień doktora w obszarze nauk technicznych,
  • zatrudnienie w Politechnice Warszawskiej na stanowisku adiunkta,
  • dobra znajomość języka angielskiego.

Wybrani stypendyści będą zatrudnieni w College of Engineering, University of Michigan, na stanowisku Visiting Assistant Professor. Fundacja Dekaban zapewnia stypendium i zwrot kosztów podroży dla stypendysty oraz większą część ubezpieczenia zdrowotnego.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 12 maja 2023 r.

na adres: prorektor.nauka@pw.edu.pl z kopią do Dyrektora Fundacji, Prof. Radosława Michałowskiego, na adres: rlmich@umich.edu

Więcej informacji dot. stażu w załączniku nr. 2.