Studenci z Ukrainy mogą kontynuować edukację na PW

11 marca został uruchomiony internetowy system rejestracyjny. / 11 березня запрацювала електронна система реєстрації.

Архітектурний факультет повідомляє, що студенти з України – громадяни Польщі та України – можуть продовжити перерване архітектурне навчання польською чи англійською мовою, після того як позитивно підтвердять результати навчання, отримані у рідному університеті. Університет пропонує безкоштовні курси польської та англійської мов для громадян України.

Громадяни інших країн, крім Польщі та України, які припинили навчання через війну, зможуть розпочати набір за прийнятими правилами, а потім подати заяву на визнання закінчених предметів.

Якщо ви зацікавлені, будь ласка, зв’яжіться з нами за допомогою систему інформаційного у мережі інтернет. Ми зв’яжемося з людьми, які отримають в системі статус «Готовий до рішення». Більше інформації можна знайти тут: https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Studenci-z-Ukrainy-moga-kontynuowac-edukacje-na-PW-Studenti-z-Ukrayini-mozhut-prodovzhiti-navchannya-u-Varshavs-kij-politehnici

 

Wydział Architektury informuje, że studenci z Ukrainy - obywatele polscy i ukraińscy - mogą kontynuować przerwane studia architektoniczne w języku polskim albo angielskim, po pozytywnym zweryfikowaniu Państwa efektów kształcenia uzyskanych na macierzystej uczelni. Informujemy też, że Uczelnia oferuje bezpłatne kursy języka polskiego i angielskiego dla obywateli Ukrainy.

Obywatele innych krajów, niż Polska i Ukraina, którzy z powodu wojny przerwali studia, będą mogli przystąpić do rekrutacji  wedle przyjętych zasad, a następnie ubiegać się o uznanie zrealizowanych przedmiotów.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie w internetowym systemie informatycznym. Z osobami, które otrzymają w systemie status "Gotowy do decyzji", skontaktujemy się osobiście. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Studenci-z-Ukrainy-moga-kontynuowac-edukacje-na-PW-Studenti-z-Ukrayini-mozhut-prodovzhiti-navchannya-u-Varshavs-kij-politehnici

 

The Faculty of Architecture informs that students from Ukraine - Polish and Ukrainian citizens - may continue their interrupted architectural studies in Polish or English, after positive verification of their educational results obtained at their home university. The University offers free Polish and English language courses for Ukrainian citizens.

The citizens of countries other than Poland and Ukraine, who have interrupted their studies due to the war, will be able to enroll according to the adopted rules, and then apply for the recognition of the completed courses.

If you are interested, please apply in the online system. Those who receive the status "Ready for decision" in the system will be contacted personally. More information can be found here: https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Studenci-z-Ukrainy-moga-kontynuowac-edukacje-na-PW-Studenti-z-Ukrayini-mozhut-prodovzhiti-navchannya-u-Varshavs-kij-politehnici