Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium naukowe, przeznaczone dla młodych naukowców (SMN18), którzy posiadają wybitne osiągnięcia.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

• jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

• posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w PW na podstawie umowy o pracę.

 

Ważne informacje:

1.      komunikat ministerstwa – załącznik nr 1.1

2.      Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców – załącznik nr 1.2

3.      informacja o danych dotyczących osiągnięć i załącznikach potrzebnych do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra – załącznik nr 1.3

4.      procedura WMN 2022 i załącznikami dostępnymi w komunikacie MEiN – załącznik nr 1.4 opracowany przez ZNN

5.      Oświadczeniem do OSF- załącznik 1.5

6.      strona ZNN: https://www.znn.pw.edu.pl/Aktualnosci/Stypendia-MEiN-dla-Wybitnych-Mlodych-Naukowcow-edycja-18-grudzien-2022

Prosimy o dodanie roli „Redaktora pomocniczego” pracownikom ZNN:
Joanna Gruszka, login OSF: j.gruszka - duża/mała litera ma znaczenie.

Renata Czubaszek, login OSF: renata_czubaszek – duża/mała litera ma znaczenie.

 

W systemie OSF utworzenie wniosku będzie możliwe od 01.12.2022 r.

Termin przesłania kompletnego wniosku do Zespołu ds. Nauki: 16.12.2022 r.

 

Kontakt: 

ZNN: stypendia.wmn@pw.edu.pl

Joanna Gruszka: tel. 6446

Renata Czubaszek: 6250

Pliki do pobrania:

1.5_oświadczenie_OSF (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 22,03 kB)
1.4_Procedura_WMN_2022 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 24,94 kB)
1.2_Rozporządzenie MEiN wmn (pdf, 607,76 kB)
1.1_Komunikat MEiN (pdf, 88,12 kB)