Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców

W dniu 1 grudnia ruszył 17. nabór wniosków o stypendium Ministra EiN dla wybitnych młodych naukowców. Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium naukowe, przeznaczone dla młodych naukowców (WMN), którzy posiadają wybitne osiągnięcia.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

• jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo

• posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (liczy się data dzienna), i jest zatrudniona w PW na podstawie umowy o pracę.

 

Regulacja prawna: art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.; rozporządzenie MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725 i 1637).

 

Szczegóły dotyczące m.in. definicji młodego naukowca, sposobu dokumentowania dorobku, załączników do wniosku zawarte są w dokumencie „Stypendium_Komunikat Ministerstwa” oraz na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r.

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku prosimy uprzejmie o dokładne zapoznanie się z:

a)      komunikatem ministerstwa  - załącznik nr 2.1,

b)     rozporządzeniem i jego nowelizacją w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów

i wybitnych młodych naukowców – załączniki nr  2.2,

c)      informacją o danych dotyczących osiągnięć i załącznikach potrzebnych do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra – załącznik nr 2.3,

d)     „Procedurą_WMN_2021” stanowiącą załącznik nr 2.4 i załącznikami do niej:

a.      20211109_SMN17_przykład_-_oświadczenie_1_-_monografia_młody_naukowiec;

b.      20211109_SMN17_przykład_-_oświadczenie_2_-_monografia_współautor;

c.      20211109_SMN17_przykład_-_oświadczenie_3_-_artykuł_młody_naukowiec;

d.      20211109_SMN17_przykład_-_oświadczenie_4_-_artykuł_współautor;

e.      20211109_SMN17_przykład_-_oświadczenie_5_-_kierowanie_projektem;

f.       20211109_SMN17_przykład_-_oświadczenie_6_-_zastosowanie_praktyczne;

 

W systemie OSF utworzenie wniosku będzie możliwe od 01.12.2021 r.

Termin przesłania kompletnego wniosku do Zespołu ds. Nauki: 17.12.2021 r.

Koordynator stypendiów WMN w Zespole ds. Nauki: Joanna Gruszka, kontakt: e-mail: Joanna.Gruszka@pw.edu.pl, tel. wew. 6446.

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF).

 

Ministerstwo przygotowało pomoc w rejestracji wniosku w systemie w postaci czytelnej instrukcji do wypełniania wniosku stanowiącej załącznik nr 3 do komunikatu a także dostępnej pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczecie-naboru-wnioskow-o-stypendium-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-konkurs-17

Instrukcja do pobrania oddzielnie: 

3_Instrukcja_WMN17 (pdf, 646,94 kB)

Kontakt:

Joanna Gruszka, ZNN

tel. wew.: (22) 234 + wew.: 6446

e-mail: joanna.gruszka@pw.edu.pl

 

Renata Czubaszek, ZNN

tel. wew.: (22) 234 + wew.: 6250

e-mail: renata.czubaszek@pw.edu.pl