Stypendium pod choinkę

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do kolejnej edycji akcji Stypendium pod choinkę, w ramach której nagradzamy studentów i doktorantów wyjątkowo zaangażowanych w życie uczelniane i promowanie nauki.

Na otrzymanie stypendium mają szansę osoby, które swoimi działaniami przyczyniają się do wzmacniania pozytywnego wizerunku PW. Kapituła będzie więc zwracała uwagę m.in. na to, jak wygląda aktywność kandydatów w kołach i organizacjach studenckich i w jaki sposób przyczyniają się oni do promowania badań naukowych prowadzonych na PW.

Nie mniej ważna będzie ocena działalności popularyzatorskiej – także tej prowadzonej wśród najmłodszych i młodzieży.Swoje propozycje mogą przesyłać przedstawiciele władz Uczelni oraz dziekani wydziałów PW. Studenci i doktoranci PW mają prawo samodzielnie zgłosić własne kandydatury.

Zgłoszenia w formie elektronicznej przyjmuje Biuro ds. Promocji i Informacji na następujący adres mailowy: imprezy@pw.edu.pl.

Termin przesyłania zgłoszeń do 13 listopada włącznie.Do zgłoszenia należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki, które wymienione są w regulaminie stypendium.

Szczegółowe informacje dostępne na https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Stypendium-pod-choinke-czekamy-na-kandydatury