Szkolenie dotyczące publikacji naukowych

Zapraszamy na szkolenie dotyczące publikacji naukowych, na którym zostaną przedstawione zarówno informacje o metodykach oraz wpływie publikacji i cytowań na dorobek naukowy uczelni, jak i praktyczne wskazówki - jak powiększać indywidualny dorobek i dbać o jego propagowanie, jak promować wyniki badań i analizować dorobek naukowy z wykorzystaniem np. Google Scholar. Szkolenie zorganizuje Biuro Promocji i Informacji PW oraz Biblioteka Główna.

Termin: wtorek 17.11.2020, godzina 15.00 (do 16.30), platforma MS Teams.

Do spotkania można dołączyć w dniu szkolenia przez link podany niżej lub w aplikacji Teams, z podaniem kodu zespołu: ghvhnwg

link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a20c8dba950ad4e7bb15446a27c67591f%40thread.tacv2/1604482578499?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%226affe8f0-bb1b-4c46-975c-6e1d6dfe5b70%22%7d