Think Locally, Act Globally - dr hab. Kacper Pobłocki

Zapraszamy na wykład: "Think Locally, Act Globally", który wygłosi dr hab. Kacper Pobłocki.

Dr hab. Kacper Pobłocki jest adiunktem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Warszawskim. Jego obszary specjalizacji to porównawcze studia miejskie, antropologia społeczne i ekonomiczna, globalna historia gospodarcza, historia społeczna i ludowa, teoria nierównego rozwoju, klasy, gentryfikacja, ruchy miejskie oraz polityka miejska.

W latach 2009-2014 wspomagał powstawanie i rozwój ruchów miejskich w Polsce, m.in. jako koordynator merytoryczny pierwszego Kongresu Ruchów Miejskich. Współautor książki „Anty-bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu” (Res Publica Nowa, 2013, nagroda im. Jerzego Regulskiego) oraz autor książki „Kapitalizm. Historia Krótkiego trwania”, która została uznana przez kapitułę konkursu Economicus za ekonomiczną książkę roku.

10.12.19
godz. 17.15
sala 302