Trzecia edycja konkursu na najlepsze artykuły naukowe PW

Wystartowała trzecia edycja konkursu na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w danym roku przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej. Program finansowany jest ze środków programu Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości, który realizowany jest na Politechnice Warszawskiej.

Program adresowany jest do pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Aktualne-konkursy/Best-Paper-III