Uroczyste obchody 40-tej rocznicy współpracy pomiędzy WAPW a UDM

W tym roku będziemy obchodzić 40 rocznicę współpracy pomiędzy naszym wydziałem, a School of Architecture, University of Detroit Mercy. Obchody tej uroczystości będą połączone z tegorocznym Świętem Wydziału i odbędą się w dniach 23-25 maja 2024 roku. Chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniach przygotowanych z tej okazji prosimy o wysłanie zgłoszeń do 25 kwietnia. 

[ENG BELOW]

Program uroczystości:

- 23 maja 2024: Wspólne zwiedzanie miasta pod hasłem „Warszawa Nieoczywista”

- 24 maja 2024: Spotkanie wspominkowe Władz Wydziałów i Uczestników wymiany pomiędzy WAPW i UDM – Prowadzących i Studentów. Możliwość kontynuacji spotkania podczas kolacji (kolacja płatna 150 zł)

- 25 maja 2024: Panel dyskusyjny podczas Święta Wydziału;  Piknik zorganizowany przez Wydziałową Radę Samorządu

Uprzejmie prosimy o dokonanie zapisów do 25 kwietnia poprzez poniższy formularz:
https://forms.gle/isvbwRA3fhr57kpg6

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: wapw.udm@pw.edu.pl

Prosimy Uczestników wymiany o przesyłanie zdjęć, które będziemy mogli zaprezentować podczas spotkania 24 maja – również na adres wapw.udm@pw.edu.pl

 

[ENG VERSION]

Celebration of the 40th anniversary of the cooperation between the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology and the School of Architecture UDM

May 23-25, 2024

Celebration program:

- May 23, 2024: Joint tour of the city under the theme "Unobvious Warsaw"

- May 24, 2024: A throwback meeting of Faculty Authorities and Participants of the exchange between WAPW and UDM - Teachers and Students. Possibility to continue the meeting during dinner (dinner fee PLN 150)

- May 25, 2024: Panel discussion during the Faculty Celebration: Picnic organized by the Students Board

Please register for the ceremony by April 25 through the form below:
https://forms.gle/isvbwRA3fhr57kpg6

Please send any questions to: wapw.udm@pw.edu.pl

We ask Exchange Participants to send photos that we can present during the May 24 meeting - also to wapw.udm@pw.edu.pl