Uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych na Terenie Głównym Politechniki Warszawskiej

Informujemy, że od dnia 2 lutego 2024 roku pracownicy Uczelni posiadający legitymację PW mogą korzystać ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych, usytuowanej na Terenie Głównym Politechniki Warszawskiej.

Aby naładować pojazd należy zarejestrować się jako użytkownik postępując wg instrukcji:

1.     podejść do stacji,

2.     wcisnąć dowolny przycisk Start na ekranie stacji,

3.     wybrać sposób autoryzacji: RFID,

4.     przyłożyć i przytrzymać przy czytniku poniżej ekranu kartę legitymację nauczyciela akademickiego lub kartę pracownika PW / Wydziału,

5.     po wyświetleniu komunikatu brak autoryzacji należy zapisać wyświetlony nr karty lub zrobić zdjęcie oraz zapisać aktualną godzinę i dzień.

6.     informację w poniższym formacie należy wysłać na adres email evcs@pw.edu.pl

a.     imię, nazwisko,

b.     adres email PW,

c.     nr telefonu,

d.     nr karty wyświetlony na ekranie,

e.     godzina i data przeprowadzonej próby autoryzacji.

7.  Po udanej rejestracji karty wyssany zostanie email z potwierdzeniem oraz regulaminem korzystania ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych na Terenie PW.

Ważne informacje:

  • Koszty zużycia energii elektrycznej podczas ładowania pojazdu ponoszą użytkownicy stacji;
  • Obciążenie użytkowników kosztami faktycznego zużycia nastąpi wg raportu wygenerowanego automatycznie;
  • Pracownik PW może wnioskować o wydanie elektronicznej legitymacji pracowniczej przez portal pracowniczy PW zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 141/2020