Uwaga: 29.04.2020 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek

Pomimo, że obecnie Politechnika Warszawska prowadzi nauczanie w systemie zdalnym to uprzejmie przypominamy, że:"W semestrze letnim: 1) 29.04.2020 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek;"

 

– zgodnie z  §1 ust. 4 pkt 1 Zarządzenia nr 25/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2019/2020.