V konkurs w ramach programu Mobility PW

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż został otwarty V konkurs w ramach programu Mobility PW. Regulamin konkursu po zmianach został przyjęty decyzją Rektora nr 151/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie kompetencji pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej poprzez udział w aktywnościach zagranicznych.

 

Program Mobility PW daje możliwość finansowania wyjazdowych aktywności naukowych (mobilności) pracowników i doktorantów, a także uczelni zagranicznych, nie dłuższych niż 3 miesiące. Finansowanie przyznane będzie wnioskom najwyżej ocenionym przy uwzględnieniu dostępnych środków w programie Mobility PW dla poszczególnych typów aktywności. Konkurs przewiduje finansowanie różnych form mobilności naukowych.

Nabór wniosków w konkursie MOBILITY PW III trwa do 30 stycznia 2023 r. i obejmuje mobilności, które rozpoczną się nie wcześniej niż 15 marca 2023 r. i nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Wnioski należy składać poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie

https://www.csz.pw.edu.pl/Wydarzenia/Otwarcie-V-konkursu-w-ramach-programu-MOBILITY-PW