W semestrze letnim: 04.05.2022 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć we wtorek

Zgodnie z §1 ust. 4 pkt 2 Zarządzenia nr 38/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2021/2022.