WAŻNA INFORMACJA -"Zajęcia poniedziałkowe odbędą się w czwartek"

Przekazujemy WAŻNĄ INFORMACJĘ - "Zajęcia poniedziałkowe odbędą się w czwartek". 

 "3. W semestrze zimowym, w dniu 26 października 2023 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek." – zgodnie z §1 ust. 3 Zarządzenia nr 28/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2023/2024.