Międzynarodowe warsztaty projektowe z Architectural Association School of Architecture – Londyn

Wydział Architektury PW oraz AA School of Architecture we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy zapraszają na studenckie warsztaty projektowe. Warsztaty projektowe mają na celu przybliżenie studentom możliwości zastosowania rozwiązań projektowych zgodnych ze współczesnymi trendami w rozwoju miast oraz wzbogacenie wiedzy i umiejętności dzięki wspólnej pracy ze studentami i profesorami jednej z najlepszych europejskich uczelni architektonicznych.

Warsztaty (w języku angielskim) będą prowadzone na naszym Wydziale w terminie od 24 kwietnia do 6 maja wraz z grupą angielską realizującą program HOUSING & URBANISM 2018-19 pod kierunkiem prof. Lawrence Bartha z AA School of Architecture.

Prowadzący ze strony polskiej: prof. Krystyna Solarek, dr Artur Filip, dr Tomasz Majda, arch. Paweł Pedrycz, inż. Judyta Wesołowska. Planowana jest prezentacja i wystawa wykonanych zespołowo prac w warszawskim pawilonie architektury Zodiak.

Projekt będzie dotyczył fragmentu śródmieścia Warszawy, w zakresie wskazanym przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Zadaniem studentów będzie zaprojektowanie wielofunkcyjnego fragmentu miasta. Materiały wyjściowe zostaną przygotowane przez Urząd m.st. Warszawa i uzupełnione analizami własnymi. W dyskusjach i po wprowadzających wykładach studenci będą wykonywali wariantowe koncepcje zagospodarowania terenu i budynków. Studenci będą podzieleni na podgrupy (łączące studentów z Polski i Wielkiej Brytanii oraz z dwóch specjalności magisterskich WA PW), które jednak będą pracowały w jednej sali. Przewiduje się: wykłady wprowadzające, prezentacje, dyskusje, wizje terenowe, końcową – publiczną wystawę wraz z seminarium. Warsztaty są przeznaczone dla studentów WAPW i są bezpłatne.

Liczba miejsc ograniczona, zgłoszenia wraz z listem motywacyjnym należy przesyłać do 10 kwietnia na adres: sekretariat.arch@pw.edu.pl. Prosimy o umieszczenie w temacie maila: zgłoszenie na warsztaty AA-WAPW. Zastrzegamy sobie prawo kwalifikacji w przypadku liczby zgłoszeń przewyższającej liczbę miejsc. Istnieje możliwość zaliczenia niektórych przedmiotów wybieralnych na podstawie udziału w warsztatach, jednak ta zależy od konkretnej sytuacji studenta. UWAGA: ze względu na intensywny charakter pracy obecność podczas trwania warsztatów (także w czasie weekendu majowego) jest wymagana, co prosimy wziąć pod uwagę przy zgłoszeniu.