Warsztaty z udziałem dzieci w wieku wczesnoszkolnym na WAPW

Spotkania z młodymi ludźmi zawsze nas inspirują - tych zapamiętamy szczególnie serdecznie. Dziękujemy Modelowa Szkoła Podstawowa za odwiedziny i owocną współpracę. Stworzyliśmy modelowe miasto pełne zieleni, atrakcji i fajnych miejsc. Otworzyliśmy ścieżkę międzypokoleniowej wymiany pomysłów. Spotkanie zorganizowały dr inż. arch. Ewelina Gawell i dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska prof. PW z Zakładu Architektury Środowiska Zamieszkania

Fot. Daria Lipert/Ewelina Gawell