Woda w centrum uwagi miasta

11 kwietnia 2022 r., w warszawskiej siedzibie SARP, miała miejsce oficjalna inauguracja programu WODA: W CENTRUM. Wspólnemu przedsięwzięciu WAPW (Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej) oraz OW SARP (Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej), realizowanemu we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa, partneruje Geberit. Projekt zakończy się 1 lipca odsłonięciem instalacji stworzonej przez studentów Politechniki Warszawskiej, umiejscowionej w bezpośrednim sąsiedztwie Pawilonu ZODIAK. Organizatorzy zapraszają na warsztaty, wykłady i prelekcje.

W centrum uwagi i w centrum miasta

Projekt WODA: W CENTRUM zwraca uwagę na kwestię zrównoważonego wykorzystywania zasobów w kontekście kryzysu klimatycznego i realnego zagrożenia kryzysem wodnym. Zdaniem twórców projektu zagadnienia te powinny się znaleźć w centrum zainteresowań wykładowców oraz studentów, aktywności architektów, a także codziennych praktyk mieszkańców stolicy. Z drugiej strony tytuł odsyła do miejskich przestrzeni powiązanych z wodą jako elementem funkcjonowania przestrzeni urbanistycznej w wymiarze przyrodniczym, klimatycznym, gospodarczym i estetycznym.

„Zależało nam na rozpoczęciu edukacji o życiodajnym żywiole, jakim jest woda oraz zwróceniu uwagi na jej rolę w naszym życiu, zarówno w skali globalnej – planety – aż po kran w zlewozmywaku. Jako oddział SARP-u działamy lokalnie, w Mieście Stołecznym Warszawa. Dlatego ważne jest dla nas budowanie mostów pomiędzy instytucjami związanymi z architekturą, którym zależy na kreowaniu pozytywnej przyszłości i zmniejszaniu naszego, jako twórców architektury, negatywnego wpływu na środowisko. Ten most zbudowaliśmy wiele lat temu, uruchomiając Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK - miejsce, które jest naszym oknem na świat. Oczywiście Foksal był zawsze przestrzenią dyskusji o architekturze, ale to w ZODIAKU spotykamy się z jej użytkownikami, czyli mieszkańcami Warszawy” - zaakcentowała prezes OW SARP, Marta Sękulska-Wrońska.

W rozmowie o projekcie WODA: W CENTRUM, która wypełniła pierwszą część spotkania, uczestniczyli: arch. Marta Sękulska-Wrońska - partner w pracowni WXCA, prezes Oddziału Warszawskiego SARP i sędzia SARP; arch. Marlena Happach - Architekt Miasta Warszawa i dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego; prof. Krystyna Solarek – prodziekan ds. nauki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i kierowniczka specjalizacji urbanistycznej na WAPW „Miasto jako miejsce do życia”, arch. Agnieszka Kalinowska-Sołtys - wiceprezes SARP ds. Środowiska i Ochrony Klimatu, członkini Rady Programowej UN Global Compact Network Poland i partner w APA Wojciechowski Architekci, a także Przemysław Powalacz – prezes Geberit. Spotkanie poprowadziła arch. Magda Maciąg - członkini zarządu OW SARP i pełnomocnik ds. programowych ZODIAK WPA.

Przemysław Powalacz - Prezes Zarządu Geberit, która jest Partnerem Głównym projektu WODA: W CENTRUM, opowiedział zebranym przedstawicielom mediów, architektom i studentom o szerokim spektrum inicjatyw firmy, dotyczących zrównoważonego rozwoju i oszczędzania wody. Wyrazem zaangażowania Geberit w kreowanie realnych zmian jest m.in. doskonale znany w branży konkurs KOŁO na projekt łazienki. „Woda jest rzeczywiście w centrum naszej działalności - jako organizacja zajmujemy się urządzeniami doprowadzającymi i odprowadzającymi ją z naszych mieszkań. Już 30 lat temu ogłosiliśmy pierwszą na polskim rynku politykę środowiskową. Ma ona związek nie tylko z wodą, ale ze wszystkim, co wpływa na dobrostan naszej planety i ludzi na niej żyjących. W Geberit badamy zużycie energii i wody w trakcie procesów technologicznych. Niezmiernie ważne jest dla nas jej oszczędzanie w kontekście urządzeń, które oferujemy użytkownikom. Gdybym miał wymienić najistotniejszy element i motywację, dla której zdecydowaliśmy się na uczestniczenie w projekcie, to jest nią chęć zwiększenia poziomu wiedzy. Zarówno w środowiskach eksperckich, jak i najszerzej rozumianych użytkowników” - mówił Przemysław Powalacz.

Głos młodego pokolenia

Podczas drugiej części inauguracyjnego wydarzenia arch. Jan Chwedczuk z OW SARP, wykładowcy: Anna Cudny i Artur Jerzy Filip, a także studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, przybliżyli publiczności projekt „Wodnego Azylu”- miejsca spotkania z wodą, inspirowanego hasłem „od antropocentryzmu po aquacentryzm”. „Jesteśmy świadomi problemów związanych z wodą i dlatego zależy nam na zmianie podejścia do niej. Aby to osiągnąć, chcemy nadać wodzie podmiotowość. Pragniemy, by zaistniała już nie tylko jako zasób, ale równy człowiekowi element środowiska naturalnego, którego jesteśmy częścią” - podkreśliły Marianna Waśniewska i Emilia Kasjan, studentki zaangażowane w akcję. Projektowane elementy instalacji, która znajdzie się przed pawilonem ZODIAK mają w zamyśle twórców zostać później przeniesione w inne miejsce w Warszawie. „Instalacja będzie dotyczyła wody, będzie o niej opowiadała, a zarazem uczyła tych, którzy będą się o nią „potykali” w przestrzeni miejskiej” - zaznaczyła arch. Magda Maciąg. „Zapraszamy do kontaktu i wsparcia projektu WODA: W CENTRUM zarówno media, jak również zainteresowane firmy” – podkreślił arch. Jan Chwedczuk.

Fot. Rafał Kłos

Więcej informacji na: www.sarp.warszawa.pl