Wydział Architektury PW na pierwszym miejscu w Rankingu Kierunków Studiów 2022

Wydział Architektury PW reprezentowany był przez Dziekana dr hab. inż. arch. Krzysztofa Koszewskiego,  fot. Politechnika Warszawska

W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw, Wydział Architektury PW znalazł na pierwszym miejscu w Rankingu Kierunków Technicznych, kierunek Architektura! Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni technicznych!

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej otrzymał maksymalną liczbę punktów w tym roku (2022):

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2022, w zależności od specyfiki danego kierunku, składa się z 12–13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał akademicki, Potencjał dydaktyczny, Potencjał naukowy, Umiędzynarodowienie. W tym roku w zestawieniu znalazły się 73 kierunki.

Poza tym 21 kierunków studiów prowadzonych na naszej Uczelni znalazło się na podium rankingu przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Aż 16 z nich sklasyfikowano na pierwszym miejscu.

Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie rankingu.

Informacja na stronie głównej Politechniki Warszawskiej: https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/PW-w-Rankingu-Kierunkow-Studiow-2022