Wykład absolwenta WAPW w siedzibie Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk - Architektura Schronienia

Zapraszamy na ciekawy wykład! Maciej Sokół, absolwent Wydział Architektury PW zaprezentuje swój projekt dyplomowy - Architektura schronienia na styku potrzeb jednostki i wspólnoty w warunkach odosobnienia. Projekt stacji polarnej na Spitsbergenie. Promotorem pracy była dr inż. arch. Anna Grabowska

Wykład w ramach projektu EDU-ARCTIC.PL, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG. 
Wykład opowie o specyficznym domu: domu nauki, zlokalizowanym w niezwykłym miejscu - na Spitsbergenie. Budynku, którego (jeszcze?) nie ma. Jest za to jego projekt: przykład architektury schronienia na styku potrzeb jednostki i grupy w warunkach odosobnienia.
Schronienie - od obiektu tymczasowego dającego człowiekowi poczucie bezpieczeństwa w niecodziennej sytuacji, do miejsca oswojonego, utożsamianego z domem - z punktu widzenia teorii i praktyki architektury. Rozważania zobrazowane projektem nowego budynku Polskiej Stacji Badawczej Hornsund na Spitsbergenie.Wykład odbędzie się 12 lutego o 17:00 w siedzibie Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie, sala 213