Wyniki Konkursu „Drewno w Architekturze”

W dniu 14 listopada 2019 r. na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej odbyło się ogłoszenie wyników w konkursie „Drewno w Architekturze” oraz gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą magisterską pracę dyplomową, a także otwarcie wystawy pokonkursowej. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

Wśród nagrodzonych i wyróznionych autorów prac znaleźli się absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

II Nagroda
Autor: arch. MACIEJ SOKÓŁ
Tytuł pracy: „Architektura schronienia na styku potrzeb jednostki i wspólnoty w warunkach odosobnienia. Projekt stacji polarnej na Spitsbergenie”

Promotor: dr inż. arch. Anna Grabowska
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Opinia pokonkursowa: Nagrodę przyznano za interesujące podjęcie problemu schronienia, jako przestrzeni na styku potrzeb jednostki w szczególnym i specyficznym środowisku odosobnienia i w kontekście trwałości oraz tymczasowości. Tłem rozważań nad psychologią miejsca jest, przyjęty przez autora, surowy klimat Spitsbergenu, pozwalający na przeprowadzenie analizy z uwzględnieniem ekstremalnych warunków klimatycznych, jak i delikatnych relacji międzyludzkich. Korzystając z szeregu narzędzi technologicznych oraz drewnianego budulca, w pracy daje się wyczuwać właściwy sposób budowania „domu” jako, jak sam autor wskazuje – „idei domowości”. Stworzony i zaprezentowany w pracy rezultat wydaje się trafnie wpisywać w przyjęte założenia.

Wśród zgłoszonych prac jeszcze znalazło się 9 nominacji, w tym jeszcze dwa dyplomy z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Autor: arch. KATARZYNA CIEĆWIERZ
Tytuł pracy: „Kształtowanie architektury w obszarach chronionych na przykładzie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Kampinoskim Parku Narodowym”

Promotor: dr inż. arch. Anna Grabowska
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Autor: arch. ANNA MAŁGORZATA KAIM
Tytuł pracy: „Revitalization of Prefabricated Housing Blocks in Poland. New Wooden Infill System For Existing Prefab Structure”

Promotor: dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

(tekst i zdjęcia: dr inż. arch. Anna Grabowska)