Wyniki Konkursu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

Ogłoszony w 2020 r. Konkurs o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (edycja 2020 r.) został rozstrzygnięty.

Serdecznie gratulujemy laureatom z naszego Wydziału. Są to:

Kategoria krajowe publikacje:

  • dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. PW za publikację „Urban Design in Town Planning. Current Issues and Dilemmas from the Polish and European Perspective”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej;

Kategoria rozprawy doktorskie:

  • dr inż. arch. Krystyna Ilmurzyńska za rozprawę doktorską „Ewolucja przestrzenna Ursynowa Północnego w Warszawie w latach 1971-2018”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW;
  • dr inż. arch. Joanna Koszewska za rozprawę doktorską „Dobro wspólne w przestrzeni miasta - analiza porównawcza w Polsce i we Francji na przykładach wybranych dzielnic Warszawy i Paryża”, Uczelnia: Politechnika Warszawska; Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell;

Kategoria prace magisterskie:

  • mgr arch. Marek Kaszewski za pracę magisterską „Więcej niż mieszkanie - zrównoważone budownictwo mieszkaniowe, a potrzeby społeczne. Projekt modelowego zespołu urbanistycznego w Bydgoszczy”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. PW;
  • mgr inż. arch. Wiktor Gago za pracę magisterską „Doświadczenie koloru w architekturze - projekt miejsca kontemplacji”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: prof. nzw. dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka;
  • mgr inż. arch. Magdalena Pawełczak za pracę magisterską „Inteligentna dzielnica w harmonii z naturą. Laboratorium energetyczne w rejonie Chrzanowa w Warszawie”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, prof. PW;
  • mgr inż. arch. Beata Kamińska-Pieklik za pracę magisterską „Architektura wpływająca na proces gentryfikacji. Budynek mieszkalny odpowiadający potrzebom społecznym na Szmulowiźnie w Warszawie”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr inż. arch. Paweł Trębacz;
  • mgr inż. arch. Jakub Pieńkowski za pracę magisterską „Architektura mieszkaniowa a rozwój odpowiedzialny. Projekt budynku wielorodzinnego w Warszawie”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr inż. arch. Piotr Trębacz.

Kategoria prace inżynierskie:

  • inż. arch. Zuzanna Julia Woźnicka za pracę inżynierską „Centrum kultury i integracji sąsiedzkiej przy Forcie Bema”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr inż. arch. Anita Orchowska;
  • inż. arch. Jakub Danelski za pracę inżynierską „Kaplica Miejska w Warszawie”, Uczelnia: Politechnika Warszawska, Promotor: dr hab. inż. arch. Anna Maria Wierzbicka, prof. PW;