Wyniki warsztatów architektoniczno-urbanistycznych dla studentów Wydziału Architektury

Autorzy najlepszych prac, zdj. www.pw.edu.pl

Warsztaty dotyczyły wypracowania spójnej wizji Kampusu Łukasiewicza Warszawa, jako nowoczesnej dzielnicy łączącej funkcje badawczo-rozwojowe, produkcyjne, usługowe i społeczne, położonej w strefie rozwojowej metropolii warszawskiej o wyraźnie uformowanej i wielofunkcyjnej strukturze przestrzennej, zgodnie z założeniami inicjatywy Komisji Europejskiej New European Bauhaus. 

 

Działaniami projektowymi objęły obszar jednostki Macierzysz, o łącznej powierzchni około 57 ha, położony przy granicy z dzielnica Warszawa-Bemowo. Szczególnej uwadze poświęcono wytworzenie systemu powiązań wewnątrz dzielnicy oraz zewnętrznych z systemem transportowym, a także podziałom kwartałowym, odpowiednim dla lokalizacji obiektów badawczo-rozwojowych, produkcyjnych i usługowych, stanowiących miejsca pracy, wraz z funkcjami mieszkaniowych dla części pracowników dzielnicy i ich rodzin, jak i potrzebnych funkcji usług społecznych. W związku z wyzwaniami klimatycznymi, uwzględniono sieć błękitno-zielonej infrastruktury – zieleni urządzonej i urządzeń gospodarowania wodą, a także wykorzystanie istniejących w obszarze terenów zieleni jako miejsca lokalizacji funkcji rekreacyjnych. Ze względu na specyfikę miejsca zaproponowano przebudowę istniejących sieci infrastrukturalnych: elektroenergetycznych i gazowych, które aktualnie ograniczają możliwości zagospodarowania obszaru.

Studenckie warsztaty architektoniczno-urbanistycznych na koncepcję Kampusu Łukasiewicza Warszawa organizowane przez Wydział Architektury PW i Centrum Łukasiewicza zakończyły się sukcesem. W pracach brało udział ponad 100 studentów III roku studiów inżynierskich WAPW, który złożyli prawie 30 prac dotyczących urbanistyki całości zespołu badawczo-rozwojowego oraz prawie 50 projektów architektonicznych budynków biurowo-laboratoryjnych. Jury, którego skład zaszczycili m.in.: Wiceminister Edukacji, Prezes Centrum Łukasiewicza, Profesorowie i Dziekani Wydziału Architektury przyznali łącznie 3 nagrody i 7 wyróżnień za projekty urbanistyczne oraz 3 nagrody, 2 wyróżnienia pierwszego stopnia i 5 wyróżnień drugiego stopnia.

Zdj. www.pw.edu.pl

Projekt Kampusu Łukasiewicza Warszawa – część urbanistyczna

Koordynator: dr inż. arch. Paweł Trębacz

Prowadzący: mgr inż. arch. Magdalena Duda, dr inż. arch. Krystyna Ilmurzyńska, mgr inż. Anna Jachimowicz, dr inż. arch. Renata Jóźwik, mgr inż. arch. Marta Kubasińska, dr inż. arch. Paweł Trębacz, mgr inż. Judyta Wesołowska.

Nagrody:

 • I nagrodę przyznano pracy nr 125, zespół w składzie: Michał Komorowski, Krzysztof Żak, Mateusz Krzyżanowski i Klaudia Płachetko (prowadzący: dr inż. arch. Paweł Trębacz i dr inż. arch. Renata Jóźwik z Zakładu Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego WAPW)

 

 • II nagrodę przyznano pracy nr 122, zespół w składzie: Aneta Sawicka, Szymon Górka, Julia Najder (prowadzący:  mgr inż. Judyta Wesołowska i mgr inż. Anna Jachimowicz z Katedry Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej)

 

 • III nagrodę przyznano pracy nr 107, zespół w składzie: Magdalena Rojek, Gabriela Ośko, Zofia Gawur i Klaudia Chudorlińska  (prowadzący: dr inż. arch. Paweł Trębacz i dr inż. arch. Renata Jóźwik z Zakładu Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego WAPW)

 

Wyróżnienia  przyznano pracom:

 • Nr 101, zespół w składzie: Weronika Jaworska, Paulina Cieśla, Maria Kuryłowicz Jaworska (prowadząca: dr inż. arch. Renata Jóźwik z Zakładu Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego WAPW).
 • Nr 104, zespół w składzie: Anna Niedźwiecka, Emil Micewicz, Jan Zwierzchowski, Oskar Pstrongowski (prowadząca: dr inż. arch. Krystyna Ilmurzyńska z Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego WAPW)
 • Nr 105, zespół w składzie: Małgorzata Pająk, Przemysław Sasin, Zofia Pabiańczyk, Martyna Biernacka (prowadzący: dr inż. arch. Paweł Trębacz i mgr inż. arch. Magdalena Duda z Zakładu Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego WAPW)
 • Nr 108 zespół w składzie: Matylda Wolska, Julia Ciężar, Alicja Bakalarska, Julia Pakuszewska (prowadzący:  mgr inż. Judyta Wesołowska i mgr inż. Anna Jachimowicz z Katedry Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej)
 • Nr 113,zespół w składzie: Karolina Klukowska, Zuzanna Bućko,  Wiktoria Kolaszyńska, Alona Usychenko (prowadzący: dr inż. arch. Paweł Trębacz i mgr inż. arch. Magdalena Duda z Zakładu Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego WAPW).
 • Nr 114, zespół w składzie: Julia Madajska, Agata Subda, Monika Pogwizd, Jan Stusio (prowadząca: dr inż. arch. Krystyna Ilmurzyńska z Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego WAPW)
 • Nr 117, zespół w składzie: Olga Mikołajczyk, Maria Tuchowska, Olga Rowicka, Dominika Gondek (prowadzący:  mgr inż. Judyta Wesołowska i mgr inż. Anna Jachimowicz z Katedry Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej)

Zdj. www.pw.edu.pl

 

Projekt Kampusu Łukasiewicza Warszawa – część architektoniczna

Wyniki:

 • I nagrodę przyznano pracy nr 117, zespół w składzie: Aneta Sawicka, Olga Mikołajczyk (prowadzący: mgr inż. arch. Maciej Kaufman i arch. Szymon Kalata z Zakładu Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego WAPW)
 • II nagrodę przyznano pracy nr 110, zespół w składzie: Julia Ciężar i Julia Pakuszewska (prowadzący: mgr inż. arch. Maciej Kaufman i arch. Szymon Kalata z Zakładu Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego WAPW)
 • III nagrodę przyznano pracy nr 116, zespół w składzie: Alicja Bakalarska i Olga Rowicka (prowadzący: mgr inż. arch. Maciej Kaufman i arch. Szymon Kalata z Zakładu Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego WAPW)

Wyróżnienia I stopnia:

 • Nr 107,  Natalia Korzeniowska, Maria Wieczorek (prowadzący: Michał Brutkowski, Małgorzata Benedek, Małgorzata Nowak-Pieńkowska)
 • Nr 120,  Mikołaj Szewko, Katarzyna Karczewska (prowadzący: Maciej Kaufman/Szymon Kalata)

Wyróżnienia II stopnia:

 • Nr 104, Justyna Orligóra, Adam Górka (prowadzący: Michał Brutkowski, Małgorzata Benedek, Małgorzata Nowak-Pieńkowska)
 • Nr 126,  Przemysław Sasin, Zofia Pabiańczyk (prowadzący: Dariusz Chychłowski )
 • Nr 129, Julia Madajska, Agata Subda (prowadzący: Paweł Grodzicki, Tomasz Olszewski)
 • Nr 135, Monika Pogwizd, Weronika Jaworska (prowadzący: Paweł Grodzicki, Tomasz Olszewski)
 • Nr 142,  Mateusz Krzyżanowski, Zofia Margas (prowadzący: Piotr Bujnowski, Tomasz Kosma Kwieciński)

Zdj. www.pw.edu.pl