Wyróżnienie Drugiego Stopnia w konkursie na Dyplom Roku SARP: Marek Martynowicz - "Renesans małomiejskości"

Prezentujemy pracę magisterską Marka Martynowicza, obronioną na Wydziale Architektury PW pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Jana Słyka, która zdobyła Wyróżnienie Drugiego Stopnia w Dorocznej Nagrodzie SARP im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku” w edycji 2023 roku. 

Pełny tytuł pracy: „Renesans małomiejskości; perspektywy zamieszkiwania i pracy społeczeństwa twórców. Projekt przekształcenia kwartałów zabudowy Bystrzycy Kłodzkiej”  

Grafika i tekst: Marek Martynowicz

Autorski opis: 

„Czy małomiejskość ma swoje miejsce w erze cyfrowej? Zmiany klimatyczne i społeczne wywierają presję na reformę przyzwyczajeń i systemów wartości. Ponadczasowe wzorce małych miast w połączeniu z możliwościami ery cyfrowej ukazują nowe podejście do zamieszkiwania, w którym stanowią one realną alternatywę dla życia miejskiego, zapewniając ofertę życia prostego i organicznego przy równoczesnym zachowaniu dostępu do udogodnień, pracy i rozwoju. 

Prezentowana koncepcja stara się osiągnąć usystematyzowany model architektoniczny, który włączyłby środowisko życia współczesnego społeczeństwa cyfrowego do przestrzeni małomiejskich. Proponowane jest przekształcenie konwencjonalnej koncepcji mieszkania w bardziej współczesną i złożoną, w której definicja tradycyjnej kamienicy miejskiej wychodzi poza dotychczasowe ramy. Osiągnięte w ten sposób środowisko zamieszkiwania i pracy zawiera w sobie szerokie spektrum przestrzeni o różnych poziomach prywatności oraz struktury własności.

Proces projektowy został oparty o ideę archipelagów miejskich stanowiących rozproszony i kompleksowy plan działania dla małych miast przez punktowe interwencje architektoniczne, umożliwiające powstawanie nowych sposobów zamieszkiwania.”

Uzasadnienie sądu konkursowego SARP: 

"Projekt nagrodzony za kompletną analizę małomiejskości w erze cyfrowej.
Autor opracował swoisty język małomiejskości na podstawie obserwacji życia w Bystrzycy Kłodzkiej. Miasto Archipelagów zostało oparte o idee równoczesnych alternatywnych rzeczywistości(cyfrowej i bezprzewodowej). Małomiejski Palimpsest stanowi próbę nałożenia współczesnej warstwy współdzielenia i zamieszkiwania przestrzeni na historyczne podziały działek i układu ulic. Dematerializacja to według Autora zanikanie fizycznych miejsc w miasteczku i tworzenie ich odpowiedników w wirtualnym świecie, to tak zwane Pokojowe Permutacje i powstawanie w ich miejscu nowych funkcji. Dostęp do globalnej sieci dystrybucji pozwala dzisiaj na prowadzenie wyrafinowanej, wysoko wyspecjalizowanej działalności w dowolnym miejscu na ziemi przy jednoczesnym korzystaniu z walorów życia małomiejskiego." 

Drugie wyróżnienie Drugiego Stopnia otrzymała Joanna Lipnicka, promotor: prof. UAP dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!