Wyróżnienie II Stopnia w kategorii prac inżynierskich w konkursie na Dyplom Roku OW SARP - Gustaw Dziewięcki: „Ośrodek wsparcia dla osób z autyzmem w Ząbkach”

Prezentujemy pracę inżynierską Gustawa Dziewięckiego, obronioną na Wydziale Architektury PW pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Jana Słykaktóra zdobyła Wyróżnienie II Stopnia w corocznym konkursie Oddziału Warszawskiego SARP na Dyplom Roku w kategorii prac inżynierskich. 

Pełny tytuł pracy: „Ośrodek wsparcia dla osób z autyzmem w Ząbkach"

Grafika i tekst: Gustaw Dziewięcki

Projekt Ośrodka Wsparcia dla Osób z Autyzmem w Ząbkach powstał jako odpowiedź na istniejące w Polsce braki w służbie zdrowia psychicznego. Ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na poruszany temat oraz proponuje modelowe rozwiązanie, zapewniające wysoką jakość opieki.

W pracy wybrano grono osób w spektrum autyzmu, jako grupę o szczególnych problemach związanych z przetwarzaniem bodźców, komunikacją oraz interpretacją informacji zewnętrznych. Przypadłość ta, będąca sporym wyzwaniem w stworzeniu spójnego i odpowiedniego środowiska architektonicznego, jest jednocześnie jednym z najbardziej wykluczających społecznie zaburzeń. Spektra autyzmu różnią się w stopniu dotkliwości i cechuje je znaczna rozbieżność i różnorodność. 

Celem projektu jest stworzenie miejsca stałego pobytu dla osób dorosłych w spektrum autyzmu, wraz z infrastrukturą potrzebną do terapii i rozwoju. Projekt dzieli się na całodobową część mieszkaniową oraz warsztatowo-usługową, dostępną w godzinach 9 - 15. Praca podejmuje próbę znalezienia wyrazu architektonicznego i środków, które pozytywnie wpłynęłyby na codzienne funkcjonowanie osób w rosnych spektrach autyzmu  oraz stymulowały ich rozwój. Praca ma na celu wniesienie głosu do dyskusji na temat opieki psychiatrycznej i psychologicznej w kraju oraz wykreowanie rozwiązania pomocnego w przyszłych realizacjach tego typu.

Lokalizacja założenia czerpie z bogatego kontekstu historycznego Drewnicy, jako miejsca, które ukazało zupełnie inny sposób funkcjonowania szpitala psychiatrycznego oraz wprowadziło w tej dziedzinie nową jakość. Projekt upamiętnia wielkoduszną, prospołeczną inicjatywę Pelagii Popławskiej, Eugenii Kierbedź oraz ofiarną pracę i oddanie dr Karola Rychlińskiego, mając nadzieję, że niszczejące budynki zabytkowego kompleksu zostaną godnie zabezpieczone i odnowione, a luźny, pawilonowy układ urbanistyczny na styku miasta i natury, nie zostanie zatarty w procesie dalszej urbanizacji podwarszawskich Ząbek.

 

Uzasadnienie jury:

Wyróżnienie przyznano za trafne sformułowanie propozycji przestrzennej dla osób z autyzmem. Na uwagę zasługuje wnikliwa analiza tematyki oraz atrakcyjność proponowanych rozwiązań inspirowanych naturą.