Wyróżnienie Pierwszego Stopnia w konkursie na Dyplom Roku SARP: Nina Kamińska - "Problematyka zanieczyszczenia światłem w przestrzeni wybudowanej"

Prezentujemy Pracę magisterską Niny Kamińskiej, obronioną na Wydziale Architektury PW pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Ewy Kuryłowicz i dr inż. arch. Anny Lorens, która zdobyła Wyróżnienie Pierwszego Stopnia w Dorocznej Nagrodzie SARP im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku” w edycji 2023 roku.

Pełni tytuł pracy: „Problematyka zanieczyszczenia światłem w przestrzeni wybudowanej - light pollution. Projekt ośrodka badawczego z obserwatorium astronomicznym i centrum edukacyjnym w Wysokiej Wsi"

Grafika i tekst: Nina Kamińska

Autorski opis:

„Zanieczyszczenie światłem, czyli negatywne oddziaływanie sztucznego oświetlenia na środowisko i ludzi oznacza ekspozycję organizmów żywych na sztuczne światło o niewłaściwej porze, barwie lub natężeniu. W pracy zbadane zostały związki między architekturą a zanikaniem obszarów ciemnego nieba, powodowanym postępującym zanieczyszczeniem światłem. W następstwie rozważań teoretycznych, zaprojektowano ośrodek badawczy z obserwatorium astronomicznym i Muzeum Nieba.

Koncepcja architektury jest inspirowana procesem upadku meteorytów na powierzchnię ziemi. Stacja badawcza mieści dwa teleskopy optyczne w układzie pozwalającym na złożenie sygnałów z obu urządzeń przez jeden instrument. Muzeum Nieba to 4 prostopadłościenne sale wystawiennicze, łatwo adaptowalne do nowych funkcji. Ekspozycje koncentrują się na przybliżeniu zjawisk zachodzących na niebie, a także ukazaniu realnego styku nieba z ziemią, czyli meteorytów - przedmiotów pochodzących z kosmosu. Obiekt edukacyjny generujący ruch turystyczny wpisuje się w cele Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Ośrodek wzbogaca zasoby parku o prawdziwie ciemne niebo, pokazując odwiedzającym, że przyrodą jest nie tylko to, co na ziemi.” 

Uzasadnienie sądu konkursowego:

„Projekt poruszył ważną kwestię związaną z oddziaływaniem sztucznego oświetlenia na środowisko i ludzi. Zarówno wnikliwa analiza zagadnienia, jak i zaproponowany program funkcjonalny ośrodka badawczego aż po subtelną odpowiedź architektoniczną są spójną odpowiedzią na zaproponowany temat. Wartością dodaną i dowodem wielkiego zaangażowania jest bardzo kompletny i dojrzały sposób opracowania szeroko pojętej koncepcji architektonicznej przedstawionej na podstawie dojrzałych, estetycznych środków graficznych oraz makiet.”

Pozostałe dwa wyróżnienia Pierwszego Stopnia otrzymały: Mariia Katsan pod kierunkiem dr inż. arch. Piotra Wróbla z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego i Weronika Kropidłowska pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Jakuba Szczepańskiego z Politechniki Gdańskiej 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!