Wyróżnienie w Rankingu TOP 10 FOR THE FUTURE 2020–2021

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej otrzymał wyróżnienie w Rankingu TOP 10 FOR THE FUTURE 2020-2021, przygotowanym przez miesięcznik "Builder"

Klasyfikacja została opracowana na podstawie aktywności studentów oraz inicjatyw własnych poszczególnych wydziałów architektury w programie edukacyjnym „Builder for the Future”. Dziękujemy za to wyróżnienie oraz zachęcamy studentów do udziału w programie w kolejnych latach.

https://builder4future.pl/2021/07/28/ranking-wydzialow-architektury-2/