Wyróżnienie w XI edycji konkursu Innowator Mazowsza w kategorii Innowacyjny Naukowiec dla dr inż. arch. Łukasza Piątka

Laureaci XI edycji konkursu Innowator Mazowsza, fot. innowacyjni.mazovia.pl

Laureaci XI edycji konkursu Innowator Mazowsza, fot. innowacyjni.mazovia.pl

Serdeczne gratulacje dla dr inż. arch. Łukasza Piątka za wyróżnienie w XI edycji konkursu Innowator Mazowsza w kategorii Innowacyjny Naukowiec!

Dr inż. arch. Łukasz Piątek otrzymał wyróżnienie za pracę doktorską obronioną na naszym Wydziale: „Architektura budynków pływających: uwarunkowania i kierunki rozwoju w Polsce po roku 2000”.

Gratulujemy także innym wyróżnionym z Politechniki Warszawskiej - dr inż. Arkadiusz Kuś z Wydziału Mechatroniki oraz dr inż. Aleksandra Waszczuk-Młyńska z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych!

Konkurs Innowator Mazowsza ma na celu wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych młodych talentów wśród naukowców oraz firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za opracowywanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Naukowiec. Tematyka konkursu obejmuje innowacje techniczne (produktowe i procesowe), organizacyjne, marketingowe i inne o potencjalnej wartości gospodarczej, które mogą zostać wdrożone lub są stosowane w codziennej praktyce biznesowej. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Pełne wyniki na stronie konkursu