Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich w konkursie na Dyplom Roku OW SARP: Weronika Majchrowicz - „Funkcje detalu we współczesnej Architekturze"

Prezentujemy pracę inżynierską Weroniki Majchrowicz, obronioną na Wydziale Architektury PW pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Jana Słyka, która zdobyła wyróżnienie w corocznym konkursie Oddziału Warszawskiego SARP na Dyplom Roku w kategorii prac magisterskich. 

Pełny tytuł pracy: „Funkcje detalu we współczesnej Architekturze. Projekt domu mieszkalnego w strefie podmiejskiej"

Grafika i tekst: Weronika Majchrowicz

Autorski opis:

Detal architektoniczny jako nieodzowna część architektury, był przedmiotem rozważań wielu architektów na przestrzeni epok. Zmieniając z biegiem czasu swoje znaczenie kreował wygląd budynków. Celem pracy jest zabranie głosu w toczącej się dyskusji na temat detalu, jego funkcji i roli w kształtowaniu architektury. 

Punkt wyjścia stanowią przytoczone na początku teorie i analizy twórców i filozofów architektury, przedstawiające różne interpretacje istoty detalu w budynkach. Stanowi on miejsce styku, połączenia, które zapoczątkowuje znaczenie konkretnego dzieła architektonicznego. Detal wynika z założonej funkcji, materiału, konstrukcji oraz z przesłanek nietechnicznych. Nie posiada określonej skali, ani stałej dla całości obiektu proporcji. Jest nośnikiem informacji o tradycji, zwyczajach w określonym czasie i miejscu. 

Przeprowadzone w pracy analizy dotyczące historii, związków z materiałem, relacji ze środowiskiem kulturowym prowadzą do wyodrębnienia poszczególnych funkcji, które detale mogą pełnić w budynku. Role te zostały odnalezione w rozwiązaniach stosowanych we współczesnych obiektach architektonicznych. Za obiekty przeanalizowane w badaniach obrano domy mieszkalne jednorodzinne. Studium przypadku daje podstawę do podsumowania wniosków w postaci wytycznych projektowych. 

 

Uzasadnienie sądu konkursowego OW SARP:

Wyróżnienie przyznano za bogatą analizę detalu architektonicznego jako środka wyrazu i nośnika komunikatu kulturowego stanowiącego o wyrazie obiektu architektonicznego.