Wyróżnienie w konkursie Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, im. Profesora Jana Zachwatowicza, na najlepsze prace dyplomowe dla Łukasza Gadomskiego

Gratulujemy! Tegoroczny dyplom magisterski obroniony na naszym Wydziale przez Łukasza Gadomskiego, pod kierunkiem dr inż. arch. Marcina Górskiego, został wyróżniony w konkursie Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, im. Profesora Jana Zachwatowicza, na najlepsze prace dyplomowe studentów szkół wyższych podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2019.

Temat pracy: Problematyka rewaloryzacji zespołów pałacowo-parkowych na terenach historycznych Prus Wschodnich na przykładzie pałacu rodziny Lehndorffów w Sztynorcie

Prezentujemy 3 z 10 plansz przedstawiających tematykę pracy dyplomowej