ZBIERAMY PIANKI na WAPW

Twoja pianka po wystawie semestralnej = pomoc w ociepleniu domów kontenerowych dla uchodźców z Ukrainy.

Przez najbliższe kilka miesięcy możesz przynieść na wydział zalegające pianki po starych projektach (im szybciej, tym lepiej!) i pomóc w realizacji projektu: „Humanizacja kontenerów mieszkalnych dla ukraińskich uchodźców z niepełnosprawnościami”.

start: 07/12/2022
zakończenie: 31/03/2023 lub dłużej

Krótko o projekcie:

Założeniem projektu jest poprawa jakości życia ukraińskich uchodźców poprzez podniesienie komfortu termicznego w zamieszkiwanych przez nich kontenerach na terenie Białobrzegów. W tym celu zostanie opracowany system prefabrykowanych fasadowych paneli termoizolacyjnych wykorzystujący płyty piankowe z recyklingu. Oprócz poprawy termoizolacyjności system fasadowy ma na celu podnieść wartość estetyczną kontenerów, by uniknąć stygmatyzacji osób je zamieszkujących. W szerszej perspektywie projekt ma zostać przygotowany w formie open-source i miałby zostać zastosowany w innych miejscach w Polsce, w Ukrainie i na świecie.

Czego potrzebujemy?
Płyt piankowych z recyklingu
(niepotrzebne plansze z wydrukami projektów)

W jakim celu?
Do stworzenia paneli termoizolacyjnych.

Kontakt: lukasz.piatek@pw.edu.pl, emilia.kasjan.stud@pw.edu.pl

Więcej informacji:

BRIEF (pdf, 4,35 MB)