Zajęcia piątkowe odbędą się w czwartek

W semestrze letnim: 12.05.2022 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

– zgodnie z §1 ust. 4 pkt 3 Zarządzenia nr 38/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2021/2022.