Zajęcia piątkowe odbędą się w czwartek

W semestrze zimowym: 05.01.2023 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek

– zgodnie z §1 ust. 3 pkt 2 Zarządzenia nr 32/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2022/2023.