Zajęcia piątkowe odbędą się w środę

"4. pkt 1 W semestrze letnim: 05.04.2023 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek;"– zgodnie z §1 ust. 4 pkt 1 Zarządzenia nr 32/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2022/2023.