Zajęcia w trybie zdalnym 19 X - 29 I 2021

Od 19 października do 29 stycznia 2021 r. zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/PW-a-koronawirus-najwazniejsze-informacje oraz z treścią Zarządzenia Rektora PW: http://bit.ly/Zarządzenie1132020

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora PW z dnia 15.10.2020r. nr 113/2020 dostępnego na stronie PW i WAPW od poniedziałku 19 października br. do 15 listopada br. przechodzimy w całości w zdalny tryb studiów. Proszę o wykorzystanie najbliższych dni do tej daty, na przygotowanie do prowadzenia zajęć w tym trybie. W celu wsparcia z naszej strony Pani dr inż arch. Justyna Zdunek - Wielgołaska będzie monitorować stan prowadzenia zajęć zdalnych, we wszystkich koniecznych sytuacjach udzieli dodatkowych koniecznych informacji na temat zakresu wykorzystania systemu moodle, komunikacji ze studentami, a w razie potrzeby skieruje do odpowiedniej osoby w ramach wsparcia w obsłudze systemów moodle i MS Teams.

Zdalny tryb kształcenia będzie kontynuowany aż do 29 stycznia 2021 r. W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym. Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu nr 127/2020 Rektora PW.