Zakończył się międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM

Zdjęcie od rynekinstalacyjny.pl

Zdjęcie od rynekinstalacyjny.pl

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18 z inicjatywy Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i przy wsparciu Dziekanów: Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydziału Elektrycznego i Wydziału Zarządzania PW odbyła się pierwsza edycja przedmiotu „Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM”. 

Studenci z pięciu Wydziałów utworzyli trzy wielobranżowe zespoły, które pracowały nad trzema projektami zlokalizowanymi na terenie centralnego Kampusu Politechniki Warszawskiej: Przejście nad Trasą Łazienkowską, Kampus Nowych Technologii oraz Centrum Kongresowe. 

Zasadniczym celem zajęć było rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji w zespole interdyscyplinarnym oraz przygotowanie metodyki pracy zespołów multibranżowych. Członkowie zespołów współpracowali na spotkaniach, korzystając z informatycznych narzędzi komunikacyjnych oraz z konsultacji w trakcie zajęć na uczelni z udziałem koordynatorów z pięciu Wydziałów.

Projekt MPI BIM to program innowacyjny nie tylko w skali dotychczasowych działań Politechniki Warszawskiej, ale również całego kraju. Dlatego też, oprócz sporządzenia modeli BIM, niezmiernie istotną kwestią było obserwowanie procesu, jego rozwijanie, a także dokumentowanie pozyskanych informacji. Jednym z takich działań było badanie ankietowe przeprowadzone po zakończeniu prac projektowych. Jego wyniki jednoznacznie wskazują na to, że inicjatywa MPI BIM zakończyła się sukcesem i warto podobne projekty realizować w kolejnych latach.

Uczestnikami projektu byli studenci: Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydziału Elektrycznego oraz Wydział Zarządzania.

Źródła:

http://mpi.bim.edu.pl/

http://www.rynekinstalacyjny.pl/aktualnosc/id9409,zakonczyl-sie-miedzywydzialowy-projekt-interdyscyplinarny-bim