Zapisy na zajęcia w systemie USOS - semestr zimowy 2018

Rejestracja w USOSweb dostępna dla absolwentów Wydziału, osoby z innej Uczelni zapisują się ręcznie na listach wywieszonych przed dziekanatem.

Deklaracja przedmiotów w nadchodzącym semestrze

24.09.2018 g. 19.00 – 26.09.2018 g. 23.59

Wybór grup

27.09.2018 g. 16.00 – 29.09.2018 g. 23:59

Więcej informacji na poniższej infografice: