Zapraszamy do głosowania na prace zgłoszone do konkursu New European Bauhaus Prizes

Zachęcamy do zagłosowania na Naszą studentkę, której praca magisterska obroniona w tym roku na Wydziale Architektury, została wybrana spośród 1100 projektów do ścisłej czołówki konkursu New European Bauhaus w kategorii Rising Stars. Głosowanie trwać będzie do 16 maja/ do godz. 18.00/.

W celu zagłosowania na pracę Naszej studentki należy wejść na stronę https://prizes.new-european-bauhaus.eu/, a następnie kliknąć I vote for my favorite project i w kategorii Shortlisted projects « New European Bauhaus Rising Stars » wybrać 3.Prioritising the places and people that need it the most, a następnie projekt Center of Intergenerational Activity. Praca skupia się na wyjaśnieniu pojęcia prospołeczności i jej roli w adaptacji obiektów poprzemysłowych. Wnioski z analizy wybranych projektów tego typu w Europie i badań opinii publicznej mieszkańców miasta stały się podstawą opracowania programu ratowania zabytkowej fabryki Roberta Biedermanna w Łodzi i pomocy mieszkańcom poprzez stworzenie miejsca, które nikogo nie wyklucza.